Ra mắt thị trường với những đặc điểm vô cùng nổi bật từ thiết kế cho đến hiệu năng của máy Xiaomi Mi Max đã không làm thất vọng những phan trung thành của Xiaomi. Tuy nhiên,